Bosch-Beton-Stufenplan-01-Erstellen-des-Planums
Bosch-Beton-Stufenplan-02-Aufbringen-und-Planieren-der-Schotterschicht
Bosch-Beton-Stufenplan-03-Aufbringen-des-Sands
Bosch-Beton-Stufenplan-03b-Nivelliertes-und-verdichtetes-Sandbett
Bosch-Beton-Stufenplan-04-Die-Bodenplatten-liegen-und-die-Stuetzpfeilerwaende-koennen-direkt-vom-LKW-gehoben-und-aufgebaut-werden

Anlæggelse af sandseng

Bunden skal være hård med en proctor Værdi på ( 100 ) forspørg deres jord entreprenør. Elementerne er fritstående men bære ikke mere end
bunden. Planheden inden placering af Elementer skal være topplant for at give det bedste resultat ved placering.
Det er vigtigt med en god forberedelse ved udførelse af projekter. Folkene hos Bosch Beton rådgiver dig gerne uforpligtende, fagligt og ærligt.

Trin 1: Forarbejde / Udgravning

For at sikre en god stabil hård bund hvor Plansilo skal placeres. Det afhænger af bunden materille hvordan det skal bearbejdes eller Skiftes ud. Vi anbefaler at følge Jordentreprenør råd og vejledning om At have en hård fast bund. Faldet i Plansilo anbefaler vi skal udføres i Bunden.

Trin 2: Udlægning / komprimering

Når man benytter groft materille for at opbygge bunden med max 20 cm pr lag. Vi anbefaler vi at der kombrimeres mellem hvert lag med valse.

Trin 3: Udlægning af sand

Der skal udlægges et lag sand ( min 5 cm ) som toplag for det grove materille. Skal udlægges med Grader og laser for at sikker korrekt planhed. Hvis man kan arbejde Direkte på bunden kan man udlægge stabilgrus først.

Trin 4: Afsætning af Mål og linjer

Bunden er nu kompremeret til en Hård og plan overflade. Nu skal der afsættes linjer og mål som vist på billede. Det er meget Vigtig at de er lige og korrekt afsat. Meget vigtigt er at snoren er max 10 cm Over bunden og 2 cm fra foden af væggen. Benyt pæle i hver ende for Montering af snore. De afsætte snore er de mål som Elementerne bliver Afsat efter.

Trin 5: Placering af elementer

Bunden er nu plan og mål er afsat klar til placering af elementer. Først placeres Elementer og derefter udlægges der asfalt eller beton Plade hen til kant af Elementes fod. Krænføre placere elementerne med Mekanisk løfte grap. Ved placering skal der min være 1 til 2 til at assitere Ved placereing af elementerne.