HomeCookiepolitik

Cookies

Vi bruger funktionelle cookies, analytiske cookies og sporingscookies.

Funktionelle cookies
Funktionelle cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere korrekt. Vi bruger disse cookies for at sikre en optimal brugeroplevelse. Funktionelle cookies er til stede straks ved åbning af webstedet og forbliver til stede, selv om du som bruger ikke giver tilladelse til at placere cookies. Funktionelle cookies er nødvendige for, at vores konfiguratorer kan fungere korrekt, f.eks. Hvis du f.eks. vender tilbage til vores konfigurator for at færdiggøre din forespørgsel, kan du nemt udfylde de felter, der allerede er udfyldt, med de oplysninger, der er gemt på din computer.

Analytiske cookies
Vi bruger analytiske cookies til løbende at optimere vores websted. Disse statistikker viser os, hvor ofte vores websted og dets sider besøges, hvilke oplysninger de besøgende søger, og giver os et indblik i antallet af besøgende på webstedet og deres geografiske data, varigheden af besøget på webstedet, de sider, der er set, det operativsystem og den enhed, der er anvendt til at få adgang til webstedet, og hvordan den besøgende kom ind på Bosch Beton-webstedet. Ved at analysere de anonyme klikveje kan vi bedre tilpasse webstedet til de besøgendes interesser. Dette gør det muligt for os at forbedre vores tjenester løbende. De oplysninger, vi indsamler via disse cookies, er anonyme og kan ikke spores tilbage til enkeltpersoner.

Vi bruger også Google Analytics til at analysere disse data korrekt. Som en del af denne service placeres Google-cookies på vores websted. Vi bruger Google Analytics til at analysere data om vores websted. Google kan give disse oplysninger til tredjeparter, hvis Google er juridisk forpligtet til det, eller i det omfang tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Vi har ingen indflydelse på dette. Vi har ikke givet Google tilladelse til at bruge de indhentede oplysninger til andre Google-tjenester.

De oplysninger, som Google indsamler, er anonymiseret så vidt muligt. Din IP-adresse angives udtrykkeligt ikke. Oplysningerne overføres til og lagres af Google på servere i USA. Google erklærer at overholde Privacy Shield-principperne og er tilknyttet Privacy Shield-programmet under det amerikanske handelsministerium. Dette anses for at være et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandlingen af personoplysninger.

Sporing af cookies
Med din tilladelse placerer vi sporingscookies på dit udstyr, når du besøger vores websted. Disse sporingscookies gør det muligt for os at oprette en brugerprofil for besøgende på vores websted. Der indsamles bl.a. oplysninger om dine præferencer. Denne profil tjener til at skræddersy reklamer til dig som en specifik bruger, så de er så relevante som muligt for dig.

Cookies og personoplysninger
Da vi bruger cookies på vores websted, kan vi behandle personoplysninger fra dig som besøgende på webstedet. Vi behandler disse personoplysninger, herunder IP-adresser, i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Cookies, der placeres af sociale medieplatforme, behandles af disse sociale medieplatforme i overensstemmelse med deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du læser fortrolighedserklæringerne på disse websteder og sociale medieplatforme, før du bruger disse websteder. Disse erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger kan ændres regelmæssigt.

Cookie-præferencer
Ønsker du, at vi ikke skal placere cookies under dit besøg på vores websted? Derefter kan du vælge at afvise alle cookies, der ikke er funktionelle. Ved dit første besøg på vores websted vises en cookie-linje øverst på skærmen, hvor du bliver spurgt om dine præferencer. Du kan til enhver tid ændre dine tidligere angivne præferencer via cookiebjælken på vores websted. Hvis du tidligere har givet tilladelse til at placere en bestemt type cookie, kan du altid selv deaktivere den.

Du kan også blokere cookies via din browser. Hvis du vælger at blokere alle cookies, kan det være, at vores websted fungerer mindre godt. Du kan også selektivt deaktivere uønskede cookies via dine browserindstillinger. Dette gælder ikke kun cookies, der er placeret på vores websted, men også cookies, der er placeret på andre websteder.

Personlige oplysninger
Når du bruger tjenesterne på vores websted, efterlader du personlige oplysninger. Eksempler er tjenesterne: kontaktformular, nyhedsbrev, bestikgenerator og konfigurator til grøftesiloer.

Vi behandler følgende oplysninger, så du kan gøre brug af de ovennævnte tjenester:

– Efternavn, fornavn og/eller initialer;

– køn;

– Telefonnummer;

– Adresse og/eller e-mail-adresse;

– IP-adres

Formål med behandlingen
Dine personoplysninger vil udelukkende blive behandlet til følgende formål:

– forhandling/udarbejdelse af tilbud og tilbud fra den virksomhed, du arbejder for;

– Udførelse og afvikling af aftaler med den virksomhed, du arbejder for;

– Gennemførelse og afvikling af projekter og aktiviteter med/for den virksomhed, du arbejder for;

– invitationer til arrangementer/møder arrangeret af Bosch Beton;

– PR/markedsføring/opkøb af Bosch Beton;

– forbedring af Bosch Beton’s forretningsaktiviteter.

Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet uden for disse formål.

Hvis du har givet dit samtykke, kan vi kontakte dig med henblik på kommercielle formål. Du har mulighed for at afmelde dig disse tjenester ved at sende en e-mail til info@boschbeton.com.

Levering til tredjemand
Vi arbejder med forskellige (software)systemer. Vi har indgået aftaler med leverandøren af disse systemer om at beskytte dine personlige oplysninger. Vi arbejder også sammen med tredjeparter, f.eks. revisorer og andre tjenesteudbydere. I den forbindelse kan dine personoplysninger (f.eks. på tilbud, ordrebekræftelser, følgesedler og fakturaer og i korrespondance) blive delt med sådanne tredjeparter. Vi har også indgået aftaler med disse parter om beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Tredjepartswebsteder og henvisningsknapper på sociale medier
Denne erklæring gælder ikke for tredjepartswebsteder og/eller sociale medier (såsom Facebook, Twitter og LinkedIn), der er knyttet til vores websted ved hjælp af links og/eller henvisningsknapper. Disse referencer fungerer delvist gennem kodestykker, der stammer fra den pågældende tredjepart. Vi har ingen indflydelse på dette. Vi kan ikke garantere, at disse tredjeparter vil håndtere dine personlige oplysninger på en pålidelig eller sikker måde. Vi anbefaler, at du læser fortrolighedserklæringerne på disse websteder og sociale medieplatforme, før du bruger dem. Disse erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger kan ændres regelmæssigt.

De oplysninger, der indsamles af de pågældende sociale medieplatforme, gøres så vidt muligt anonyme. Oplysningerne overføres til og lagres af disse sociale medieplatforme på servere i USA. Disse sociale medieplatforme hævder at overholde Privacy Shield-principperne og er tilknyttet Privacy Shield-programmet under det amerikanske handelsministerium. Dette anses for at være et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandlingen af personoplysninger.

Hvor længe vi opbevarer data
Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet længere end nødvendigt og/eller lovmæssigt påkrævet. Behandlingen finder sted så længe det er nødvendigt for at gennemføre aftaler, levere tjenesteydelser og så længe garantiperioderne på vores produkter løber. Kort sagt: Under hele kunde-/leverandør-/samarbejdsforholdet med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, vil personoplysninger blive behandlet.

Hvis kunde-/leverandør-/samarbejdsforholdet med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, ophører, eller hvis den gældende garantiperiode udløber, opbevarer vi dine personoplysninger i et (1) år efter, at dette forhold ophører eller garantiperioden udløber.

Hvis dine personoplysninger ikke behandles i forbindelse med et kunde-/leverandør-/samarbejdsforhold, opbevarer vi dine personoplysninger i et (1) år efter, at disse personoplysninger er blevet leveret.

Efter ovennævnte periode(r) vil vi destruere dine personoplysninger, medmindre du giver os tilladelse til at behandle dine personoplysninger igen.

Dine rettigheder
Som led i behandlingen af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

– Ret til at få adgang til dine personlige oplysninger, som vi behandler. Du vil også få en oversigt over de tredjeparter, som dine personoplysninger er blevet videregivet til;

– ret til berigtigelse, hvis vi f.eks. ikke har behandlet de korrekte oplysninger;

– retten til at få fjernet personlige oplysninger (retten til at blive glemt). Dette gælder ikke, hvis og i det omfang vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare dine personoplysninger;

– retten til at overføre dine personoplysninger;

– retten til at tilbagekalde tilladelsen til behandling af dine personoplysninger;

– Ret til at stille spørgsmål eller fremsætte kommentarer/klage til os og – hvis dette ikke er tilfredsstillende – til persondataautoriteten.

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Kontaktoplysningerne er anført under “dataansvarlig” i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

For at sikre, at anmodningen om indsigt er indgivet af dig, beder vi dig om at sende en kopi af dit identitetsdokument sammen med anmodningen. Vi beder dig om at gøre dit pasfoto, pasnummer og borgerservicenummer (BSN) uigenkendelige, når du sender identitetsbeviset. Dette kan gøres via følgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. Vi besvarer din anmodning så hurtigt som muligt, dog senest inden for fire uger.

Pleje, teknisk sikkerhed og adgang til data
Vi behandler dine personlige oplysninger med omhu og sikrer en god (teknisk) sikkerhed for disse personlige oplysninger. I alle tilfælde overholder vi de juridiske krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (AVG, forordning (EU) 2016/679). Vi forhindrer bl.a. behandling af unødvendige personoplysninger, adgangen til personoplysninger er begrænset til en gruppe af medarbejdere, som nødvendigvis skal kunne behandle dine personoplysninger (f.eks. for at kunne gennemføre en kontrakt med dig eller for at kunne kontakte dig), vi arbejder kun med IKT-systemer, der beskytter dine personoplysninger tilstrækkeligt, og vi har en politik og protokol for at forhindre lækage af personoplysninger.

Alle medarbejdere, der har adgang til personoplysningerne, behandles med omhu og er underlagt tavshedspligt.

Klager, spørgsmål og komplimenter
Hvis du har klager, spørgsmål eller komplimenter om den måde, vi håndterer dine data på, kan du kontakte vores koordinator for beskyttelse af personlige oplysninger via privacy@boschbeton.com. Du har også ret til at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed, den nederlandske databeskyttelsesmyndighed. Dette kan gøres via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne erklæring. Det anbefales, at du regelmæssigt konsulterer denne erklæring.

Hvis du har spørgsmål om vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte os når som helst.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev senest ændret den 2. juni 2021.