HomeProjektforberedelse og opstilling

Projektforberedelse og opstilling

Ved større projekter tilbyder vores afdeling projektforberedelse vejledning og yderligere støtte. Før støttemurene opstilles, besøger medarbejdere fra afdelingen projektforberedelse byggepladsen, og de koordinerer alle detaljer med byggelederen på stedet. F.eks.: Hvor skal projektet starte? Hvilken rækkefølge skal der overholdes ved levering samt hvilke forberedelser er nødvendige på forhånd? På grundlag af disse oplysninger udarbejder de en leveringsplan for at sikre, at leveringen af støttemurene forløber godt og sikkert.

Forberedelse

Vi drøfter forberedelserne til levering (se video på 1 minut) med kunden, så montagen af støttemurene på byggepladsen forløber godt og til fuld tilfredshed. I den forbindelse giver vores team tydelige instruktioner. F.eks. skal leveringsstedet være tilgængeligt og ruten til leveringsstedet skal være godt farbar af hensyn til transport af støttemurene. En ordentlig forberedelse af underlaget er vigtig for den rigtige placering af støttemurene.

Planlægning & logistik

Afdelingen Planlægning & logistik sørger for al udgående transport, så vores støttemurene leveres til kunderne så effektiv som muligt. Desuden tager teamet sig af aftaler om levering, det instruerer og vejleder chaufførerne samt overvåger lageret og leveringstiderne. Med henblik på placering af støttemurene arbejder vi med faste erfarne placeringschauffører.

Werken bij Bosch Beton Planning & Logistiek

Muligheder for placering

  • Direkte fra lastbilen
  • Ordregiver placerer støttemurene selv ved hjælp af en passende løftetang
  • Ved hjælp af en teleskopkran og en hydraulisk løftetang.

Støttemurene er som standard ikke udstyret med løfteanordninger. Men disse kan indstøbes på anmodning. Vi samarbejder med faste transportører, som sørger for de sættevognstog, som transporterer støttemurene til leveringsstedet. Desuden samarbejder vi med faste og erfarne placeringschauffører, som placerer støttemurene ved hjælp af deres kranbil. Placeringschaufføren er din faste kontaktperson ved leveringen og chaufføren vejleder hele leveringen og modtagelsen til sidste sættevognstog. Placeringschaufføren er i besiddelse af et gyldigt arbejdsmiljø- og løftecertifikat. Placeringsomkostningerne inkluderer som standard én times placering pr. vognlæs.

Placering fra lastbilen

Placering direkte fra lastbilen giver de fleste fordele. Herved undgås yderligere aflæsnings- og opbevaringshandlinger og placeringen af støttemurene forløber garanteret hurtigere. En ordentlig forberedelse af underlaget er vigtig for den rigtige placering af støttemurene. Ligeledes er det vigtigt, at en kvalificeret medarbejder, som kan assistere vores chauffør, er til stede på byggepladsen. Det er vigtigt, at der er adgang til leveringsstedet ad befæstet kørevej for et 6-akslet sættevognstog med en maksimal totalvægt på 50 ton og et maksimalt akseltryk på 12 ton pr. aksel. Der skal være tilstrækkeligt med plads til, at kranbilen kan køre bommen ud. Denne måde at placere støttemurene på er ikke egnet til nedsænket placering af støttemurene.

Bosch Beton - Keerwanden plaatsen vanaf vrachtwagen

Placering ved hjælp af en løftetang

Støttemurene kan placeres af ordregiver ved hjælp af en løftetang. F.eks. hvis terrænet er ufremkommeligt for lastbilen eller hvis ordregiveren selv vil placere støttemurene af andre årsager. Støttemurene er som standard ikke udstyret med løfteanordninger. Afhængigt af typen og vægten på de støttemure, der skal placeres, kan man, om ønsket, leje en passende mekanisk eller hydraulisk løftetang hos Bosch Beton. Denne løftetang er nem at montere på en kran, gummiged eller gravemaskine. I den forbindelse er det vigtigt, at løftetangens maksimale løftekapacitet samt den maksimale løftekapacitet for den kran, løftetangen monteres på, stemmer overens med vægten på støttemuren. Støttemurenes vægt er angivet på støttemurens mærkat. Ordregiveren er ansvarlig for egnet placeringsmateriel og sikkerheden under placeringen. Eventuelle skader, der opstår under placeringen, er for egen regning.

Bosch Beton - Keerwanden plaatsen met klem

Placering ved hjælp af teleskopkran og hydraulisk løftetang

Vi transporterer støttemure, der er højere end 3 meter, sidelæns på grund af målene. På byggepladsen stilles støttemurene på højkant ved hjælp af vores hydrauliske løftetang, der er udviklet specielt til dette formål, og/eller ved hjælp af en kranbil. Ved anvendelse af den hydrauliske løftetang kan støttemuren stilles på højkant under placeringen, så der spares tid under opførelsen. Af hensyn til sikkerheden skal der ved placeringen af støttemurene ved hjælp af ovennævnte hjælpemidler altid være en professionel medarbejder til stede, som kan betjene løftetangen. Assistance er kun mulig, hvis vores støttemure kan placeres på et bundsikringslag, som er forberedt rigtigt af ordregiver. Assistenterne falder under hovedentreprenørens ansvar og det bygningsreglement, der gælder på stedet.

Bosch Beton - Keerwanden plaatsen met telekraan en hydraulische vacuümklem

Vores seneste projekter

Kunder bedømmer os med
9.3
På grundlag af 15 reviews.
Hurtig levering
Pæne elementer
God service
har haft god Kontakt med Douwe han har os praktisk erfaring. After våde forår skulle vi skub levering nogle uger. Det hvor god Douwe kun styr det. På hovedkantor har nok ikke den praktis ervaring. Men Douwe har løst det. Firma det har stillet elementer på plads har lavet fint styk arbejde hvor os behjælplig.
God kvalitet og overholdelse af levering.
God kvalitet og overholdelse af levering.
super
Meget god rat og rad fra Douwe Bijlsma
God kundeservice
Altid god til at svare på spørgsmål til ordren. Ordren kom til aftalt tid.
God oplevelse fra start til slut
Fra første telefon samtale over projektering til endelig levering har alt været yderst tilfredsstillende.
Virker som godt produkt
Ikke den store erfaring endnu.