HomeDisclaimer

Disclaimer

På dette websted og ved hjælp af modulerne/konfiguratorerne på dette websted gives der generelle oplysninger om Bosch Betons produkter og tjenester. Det drejer sig om generelle oplysninger, som ikke vedrører konkrete situationer, og der kan ikke udledes nogen rettigheder af sådanne oplysninger.

De oplysninger, der er vist på dette websted og/eller indeholdt i modulerne/konfiguratorerne på dette websted, er udarbejdet med stor omhu, men Bosch Beton står ikke inde for oplysningernes korrekthed, fuldstændighed, pålidelighed, anvendelighed, rettidighed og/eller nøjagtighed. Bosch Beton påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på webstedet og/eller i ovennævnte moduler/konfiguratorer. Derfor påtager Bosch Beton sig intet som helst ansvar for nogen form for skade, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted og/eller brugen af modulerne/konfiguratorerne på dette websted.

Brugeren af dette websted og/eller modulerne/konfiguratorerne på dette websted må ikke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Bosch Beton helt eller delvist multiplicere, distribuere, sprede eller mod betaling stille indholdet af dette websted og/eller modulerne/konfiguratorerne på dette websted til rådighed for tredjepart.