Produktion

Vi arbejder gerne på en bæredygtig måde. Derfor drøfter vi på forhånd projektets krav og kundens ønsker udførligt med kunden. Når vi producerer støttemurene, tager vi hensyn til det skræddersyede arbejde, som vi har drøftet med kunden, og som er blevet udarbejdet af vores interne ingeniørteam. Hos Bosch Beton udgør også produktionen en del af den omfattende service, vi yder. Vi har bl.a. vores interne laboratorium, eget teknisk personale, producerer selv armeringen i vores armeringsmaskine og afprøver konstruktionen af vores produkter. Der er næsten ikke affald, fordi vi genbruger det.

Formstabilitet

Vi arbejder med forme af høj kvalitet, så formstabiliteten af vores støttemure er garanteret. I tilfælde af skræddersyede produkter sikrer vores tekniske personale, at tilpasningerne medtages direkte ved produktionen. På denne måde forebygger vi unødige tab. Takket være vores to blandingsmaskiner er det ikke noget problem at fremstille en produktionsblanding efter kundens specifikationer. Vi arbejder med bæredygtige basismaterialer og følger en bæredygtig produktionsproces.

Eget laboratorium

Bosch Beton har sit eget laboratorium, hvor der dagligt udtages prøver og foretages målinger for at overvåge og kontrollere betonkvaliteten. Med henblik herpå fortsætter vi med at innovere, udvikle og tør vi se fremad. Ved at anvende materialer på en smart måde, og på denne måde at udarbejde alternative løsninger, yder vi et vigtigt bidrag til et konstruktionsmæssigt bedre produkt med længere holdbarhed og et lavere CO2-fodaftryk.

Kvalitet

Bosch Beton står inde for produktkvaliteten. Støttemurene er bæredygtige, af den højeste kvalitet og certificerede. Og det investerer vi i. Vi har en egen testbænk, hvor vi udførligt tester vores støttemure for deres konstruktionsstyrke. Testen simulerer sidelæns og nedadgående tryk i praksis, hvor vi undersøger støttemurens egenskaber, når den udsættes for tryk, og hvor der eventuelt opstår revner.

Specials og tilpasninger

Ved at specificere de ønskede tilpasninger korrekt inden produktionen, undgår vi unødigt materialespild eller efterfølgende savearbejde. Nogle gange hænder det, at standardmålene ikke passer eller at der er ikke tid nok til produktion efter kundens specifikationer. I dette tilfælde kan murene afkortes ved hjælp af savning. Derefter forsegles savsnittet med en forseglende overfladebehandling. Andre tænkelige tilpasninger er udsparinger, affasning, savning med gering, boring eller murene kan forsynes med indstøbte specialelementer såsom hylser, løfteankre eller dorne (udragende armeringsjern til brug ved samling af tilstødende betonelementer). Støttemuren kan også forsynes med en tykkere topkant, som muliggør montage oven på støttemuren, eller farve samt et særligt relief. Vi udfører ovennævnte arbejde helst på vores egen fabrik.

Basismaterialer og genbrug

Vores støttemure produceres på en bæredygtig måde med så lidt affald som muligt. Skulle der opstå affald, genbruger vi materialet og genanvender det i produktionsprocessen. Vi har en stor bunker til opmagasinering og forarbejdning af restmaterialer. For at sikre, at vores produkter efter deres levetid vil kunne genanvendes fuldstændigt, arbejder vi med rene basismaterialer i topkvalitet.

Fundamenten oude fabriek Bosch Beton in Kootwijkerbroek zijn grondstof voor nieuwe keerwanden