HomeBæredygtighed

Building a solid future

Sloganet “Building a solid future” er vores løfte til kunderne, som vi ønsker at opfylde i ordets bredeste forstand. Det, der bygges i dag, skal bidrage til morgendagens fremtid. Hvis en kunde beslutter sig for Bosch Beton støttemure, vil vi gerne kunne stå inde for, at kunden træffer et bæredygtigt valg. Og det stiller strengere krav end blot at gøre, som man altid har gjort. Det stiller krav om konstant progressivitet men samtidig om at ville og turde kigge fremad med et kritisk blik. I Bosch Beton aftester vi hver dag eksistensberettigelsen af vores produkter og arbejdsmetoder i forhold til næste generations kriterier. Således at vi kan forsikre vores kunder om, at de med vores produkter er med til at bygge en solid fremtid.

BÆREDYGTIGE RELATIONER

Kunder betragter vi som partnere. Partnere, som vi gerne indgår i et bæredygtigt forhold til, og som vi føler ansvar for. Vi tilstræber et forhold, der er fremtidssikret, således at vores kunder kan stole trygt på Bosch Beton. Det vil sige, at vi altid er parate med personlig rådgivning samt ikke mindst, at vores rådgivning er hensynsløst ærlig. For kun på den måde kan vi tilbyde vores kunder den bedste skræddersyede løsning. Vi tænker gerne med i løsninger til specielle (skræddersyede) formål, men vi tager også gerne udfordringen op med at føre dem ud i livet. Vi står inde for kvaliteten af vores produkter, men vi er der også for jer, hvis der efterfølgende skulle dukke problemer op. Når det drejer sig om priser og levering til rette tid og på rette sted, holder vi os til vores aftaler. Samt til at vi på forhånd er optimistiske.

VORES PARTNERE

VORES CERTIFICERINGER

Miljøomkostningsindikator (MKI)

I fremtiden skal projekter være udført klimaneutrale og cirkulære, således at de bidrager til et bæredygtigt miljø. Til at opnå det er indført “MKI” – den såkaldte miljøomkostningsindikator. Ved hjælp af en fast opgørelsesmetode gennemfører eksternt certificerede parter en såkaldt “LCA” (livscyklusanalyse) med MKI-værdien som resultat. MKI er en fiktiv pris, der afspejler, hvilke omkostninger man skal medtage for at kompensere negative miljøpåvirkninger ved fremstillingen af et produkt. På den måde bliver det tydeligere for både myndigheder og forbrugere, hvor forurenende et produkt i virkeligheden er, og man opnår en bedre sammenligning.

MKI-værdien af vores støttemure kan variere mellem typer og projekter. Ved henvendelse til salgsafdeling kan I få oplyst MKI på grundlag af jeres forespørgsel og/eller bestilling.

Licitation ved hjælp af MKI

Hvis I ønsker at licitere bæredygtigt med MKI, så gå ind på Moederbestek (et initiativ fra BouwCirculair) eller DuboCalc (et initiativ fra Rijkswaterstaat, den hollandske statsvirksomhed med ansvar for veje og sejlløb). Heri finder I også vores produkter.

BÆREDYGTIGE PRODUKTER

Vores tiptopmoderne fabrik afspejler vores vision og mission for bæredygtighed. Bæredygtigheden af et produkt står og falder med en bæredygtig produktionsproces. Bygningen er derfor udformet omkring produktionsprocessen, så denne i teknisk henseende fungerer så effektivt og bæredygtigt som muligt. I designfasen er der taget højde for, hvad fabrikken skal blive til i sit næste liv skal være. Efter endt levetid kan bygningen således demonteres og genanvendes fuldt ud. Hollands første bæredygtige betonfabrik er opført i henhold til BREEAM-NL Outstanding (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Bæredygtig innovation

For at kunne innovere og realisere ny produkter, basismaterialer og standarder skal vi samarbejde inden for kæderne og brancherne samt med myndighederne. På den måde får vores kunder også gavn af netværkerne og den opbyggede ekspertise.

Derfor deltager vi i diverse netværker og arbejder sammen med forskellige organisationer og initiativtagere.

INNOVATIONSPARTNERE

Kunder bedømmer os med
9.4
På grundlag af 16 reviews.
super
Meget god rat og rad fra Douwe Bijlsma
God kundeservice
Altid god til at svare på spørgsmål til ordren. Ordren kom til aftalt tid.
God oplevelse fra start til slut
Fra første telefon samtale over projektering til endelig levering har alt været yderst tilfredsstillende.
Virker som godt produkt
Ikke den store erfaring endnu.
Hurtig levering og god service.
Professionel samarbejdspartner med hurtig logistik.
De er gode
Et flot og godt produkt.
Go service gode produkter
gode produkter meget tilfredse med service priser er måske i den høje ende iforhold til markedet 2021