HomeOm osNyhederCO2-mærker til støttemure: Hvordan og hvorfor?

CO2-mærker til støttemure: Hvordan og hvorfor?

I lighed med mange andre producenter i betonbranchen står Bosch Beton over for udfordringen at gøre CO2-påvirkningen fra vores støttemure i beton endnu mere konkret. Med fokus på bæredygtighed har vi udviklet en innovativ tilgang til at måle og dokumentere denne påvirkning via det “velkendte” CO2-bæredygtighedsmærke med forskellige klasser. Dette bæredygtige og transparente initiativ giver både kunder og forbrugere vigtige oplysninger om produkternes miljøpåvirkning, så de kan tage velovervejede beslutninger.

Styrken ved en EPD

En væsentlig del af dette initiativ er brugen af en EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration. En EPD (miljøvaredeklaration) er et dokument, der giver detaljerede oplysninger om en byggevares eller et produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. Det giver kunderne indsigt i faktorer som CO2-udledning pr. enhed beton eller specifikke produkter.

Illustration: CO2-mærke til vores 1. cementfri generationsblanding.

CO2 labels Bosch Beton

Opsætning af CO2-mærke og benchmark

I vores bestræbelser på at indføre et CO2-mærke til vores betonprodukter har vi baseret vores benchmark på undersøgelsen “Green Construction Boards (GCB) Low Carbon Concrete Group (LCCG)” fra Storbritannien. LCCG har udviklet en syvtrinsplan baseret på nul kulstof, nul affald, biodiversitet og miljømæssig gevinst, som danner grundlag for klassificeringerne. For at få datasættet til klassifikationerne analyserede GCB i alt 624 forskellige betonopskrifter inden for styrkeklasserne C8/10 til C80/95, hvilket giver en god båndbredde for betonprodukter i forskellige styrkeklasser.

“Cradle-to-cradle” (vugge-til-vugge) i stedet for “cradle-to-gate” (vugge-frem-til-forbrugeren)

Desuden håndteres der i vores CO2-mærke tilgangen “cradle-to-cradle”* (A1-D). Her går vi længere end undersøgelsen, hvor tilgangen “cradle to gate”** (A1-A3) håndteres til stadighed. Vi mener nemlig, at det er vigtigt at kortlægge produktet i fuld transparens, fra den legendariske “vugge til vugge” i stedet for kun til produktet forlader fabriksporten og leveres til forbrugeren.

* For vores vedkommende er den bogstavelige betydning af “vugge-til-vugge”, at støttemuren igen bliver råmaterialet til det næste produkt efter hele dens livscyklus.

** Ved denne tilgang vurderes et produkt kun til det tidspunkt, hvor det forlader fabrikken og leveres til forbrugeren. Det omfatter f.eks. ikke brugs- og affaldsfasen.

Processen bag målingerne

Processen bag måling af CO2-påvirkningen følger strenge standarder og metodologier. For eksempel anvendes der metoden til vurdering af livscyklussen (LCA – Life Cycle Assessment), der er certificeret i henhold til de seneste ISO 14040- og ISO 14044-standarder, og analysen er i overensstemmelse med bestemmelsesmetoden “Bygningers miljømæssige ydeevne” version 1.1 af marts 2022. Det indebærer en analyse af miljøpåvirkningen i hele produktets livscyklus, fra udvinding af råmaterialerne til produktion, brug og i sidste ende bortskaffelse. Som resultat får vi et overblik over et produkts miljøpåvirkning, herunder også CO2-udledningen.

Innovativ tilgang til målinger

Bosch Beton har indført en innovativ tilgang ved at validere resultaterne af deres støttemure og indhold og måle alle blandinger pr. kubikmeter. Dette gør det muligt at integrere disse validerede resultater i et beregningsværktøj, som kan beregne alle de forskellige elementer kombineret, fra udvinding af råmaterialer til transport og opstilling, samt til slutningen af livscyklussen. Og på denne måde kan hele “CO2-udledningen kortlægges.

Sammenlægning af validerede EPD’er ved hjælp af denne metode fører ifølge normerne dog (endnu) ikke automatisk til en valideret EPD på den samlede beregning. Men den kan man nu anmode om på forespørgsel. Derfor kan vi tilbyde vores kunder en fuldstændigt valideret CO2-beregning pr. byggeprojekt!

Transparens

Takket være denne transparente og detaljerede tilgang sættes både Bosch Beton og kunderne i stand til at tage velovervejede beslutninger baseret på dokumenterede og validerede oplysninger om produkternes CO2-påvirkning.

Vores forpligtelse til at “afsløre” og meddele vores produkters miljøpåvirkning er et eksempel på en voksende trend i byggebranchen. Trenden understreger behovet for transparens og bæredygtighed, så forbrugerne kan træffe et bevidst valg, der bidrager til en grønnere fremtid.

Vi erkender nødvendigheden af et større, repræsentative datasæt til mere præcise klassifikationer for de højere styrkeklasser, og vi er fortsat opmærksomme på ændringer i fremtidige publikationer, der er baseret på datasæt, som udvikler sig hele tiden