HomeStøttemurløsningerTerrænsadskillelse

Adskillelse mellem områder

Adskillelse af områder er ikke kun relevant for virksomheder, men også privatpersoner, skoler eller idrætsforeninger. Støttemure uden belastning kan bruges til skillemur mellem to parceller eller f.eks. som subtil adskillelse på to indkørsler. Men også til at skjule en utiltrækkende udsigt fra et boligkvarter eller udsigten over sportsbaner, uanset om støttemurene samtidigt fungerer som støjbegrænsningsforanstaltning eller ej. Derudover danner støttemure ofte grundlaget for en solid mur omkring skolegårde, hvor betonmuren derefter afsluttes med træ- eller murværk. En anden mulighed er afgrænsning af et område.