At skabe bæredygtig opbevaring

Kommunerne arbejder i stigende grad på at opnå en bæredygtig og separat indsamling og genanvendelse af affald. Separat indsamling betyder også separat opbevaring på kommunens værft eller genbrugsplads. Ældre genbrugspladser er (endnu) ikke fuldt udstyret i forhold til disse udviklinger eller kræver en mere effektiv og bæredygtig udvidelse i den nærmeste fremtid. Der kræves robuste skillevægge for optimalt at kunne frasortere forskellige typer af råvarer. Blandt andet til frasortering af affaldsstrømme på genbrugspladsen eller til separation af sand, grus, murersand, blandet granulat m.m. hos driftsselskaber.

Stolt af vores kunder