Spore

På grund af stigningen i antallet af passagerer, gods og tog vil der i de kommende år blive foretaget forskellige tilpasninger og udvidelser af forskellige jernbaner og stationer. Vores støttemure anvendes regelmæssigt til disse til tider indgribende ændringer. Tænk f.eks. på at gøre indgangene til stationer bedre tilgængelige og sikrere, hvorved der er anvendt støttemurskonstruktioner til jordvolde eller kanter ved åer, kanaler eller vandløb, udvidelse af perroner, realisering af støjdæmpende afskærmninger langs jernbanen eller cykelparkeringspladser. Nogle gange også med en finish, hvor støttemurene er forsynet med grafiske mønstre, RAL-farve, anti-graffiticoating, rækværk eller beplantning.

Stolt af vores kunder