Bosch Beton - Sleufsilo's voor ruwvoer en mestopslag bij geitenmelkerij
HomeProjekterGod grovfoderoplagring i økologisk virksomhedsdrift

God grovfoderoplagring i økologisk virksomhedsdrift

Gedemejeriet Trix i De Wilp i den hollandske provins Groningen skiftede til økologisk virksomhedsdrift. Mejeriet fik bygget tre køresiloer og én køresilo til husdyrgødning for optimalt at kunne oplagre grovfoderet. Siloerne er opbygget af vores støttemure og er udstyret med de innovative afløbsrender fra Bosch Beton.

Kompagniskabet Borremans gedemejeri Trix i De Wilp skiftede til økologisk virksomhedsdrift. Det medfører, at gederne fodres med betydeligt større mængder grovfoder. For at sikre god oplagring og kunne fodre en konstant foderration laver gedemejeriet ensilager lagt i lag i køresiloerne. Bosch Beton opstillede tre store køresiloer og en køresilo til husdyrgødning. De tre køresiloer til grovfoder er forsynet med et afdækningssystem.

Støttemure og afløbsrender

Til køresiloerne anvendte vi vores LA- og TWA-støttemure. TW-støttemuren er en pladsbesparende løsning, som i begge sider kan belastes med et akseltryk på 20 tons. De tre store køresiloer har en længde på 60 meter. Køresiloen til husdyrgødning har et mål på 42 x 24 x 3 m (lxbxh).

Samtidigt er de fire køresiloer forsynet med Bosch Betons innovative afløbsrender til bortledelse af ensilagesafter og regnvand.

Det hollandske miljøbestemmelse “Maatlat Schoon Erf“ og rent vand

Alle siloerne opfylder kriterierne i den hollandske miljøbestemmelse “Maatlat Schoon Erf“ og rent vand. På baggrund af det europæiske vandrammedirektiv spiller landbrugsbedrifter en vigtig rolle, når det gælder om at begrænse udledninger fra landbrugsbedrifter til overfladevand. I den forbindelse drejer det sig om udledninger, der stammer fra husdyrgødning, urin, kompost, rengøringsmidler, afgrødebeskyttelse og kvægfoder. På grund af investeringerne og ved at skifte til økologisk virksomhedsdrift yder gedemejeriet Trix et bidrag til det.

Mere information

Vil du vide mere om dette projekt eller om, hvilke skræddersyede løsninger vi kan tilbyde med vores støttemure til gødningsoplagring? Så kontakt helt uden forbindende vores rådgivere.

Byg din egen køresilo

Med Bosch Betons praktiske køresilo-konfigurator bygger du din egen køresilo i tre simple trin. Når du har sendt din konfiguration til os, modtager du vores rådgivning, som tager højde for dine specifikke behov og ønsker, i løbet af tre arbejdsdage – helt uden forbindende.