HomeOm osNyhederHvad der går op, må også komme ned igen

Hvad der går op, må også komme ned igen

Byggebranchen er som følge af den (geo)politiske udvikling fortsat under hårdt pres. Byggeomkostningerne er steget voldsomt, boligbyggeriet stagnerer, og antallet af udbudte projekter er for nedadgående. Det kan næppe være gået hen over hovedet på nogen. Krigen i Ukraine, de enorme energipriser og den stigende inflation har alt sammen været med til at forværre situationen sidste år. Råstofkontrakter er blevet genåbnet, og enorme pristillæg er tromlet ensidigt igennem.

Vi forsøgte på daværende tidspunkt at finde løsninger på, hvordan vi alligevel kunne tilbyde vores kunder prissikkerhed i forbindelse med tilbud eller ordrer uden selv at påtage os uoverskuelige driftsøkonomiske risici. Derfor valgte vi at indføre et separat råstof- og brændstoftillæg.

Et fair system, som vi har reguleret i takt med udviklingen i råstof- og brændstofpriserne. Men nu, hvor markedet er vigende, oplever vi en bevægelse i den modsatte retning. Råstof- og brændstofomkostningerne er så småt begyndt at falde.

De tidligere enorme stigninger kunne vi sende videre til vores kunder i form af et råstoftillæg. Men nu, hvor situationen vender, og priserne falder, synes vi, det er på tide også at lade dette fald komme vores kunder til gode. I en bæredygtig relation skal man jo være der for hinanden. I medgang og i modgang. Derfor vil der på nye ordrer, som afgives og kan produceres fra 15. maj og fremefter, blive indregnet en råstofbonus.

Ordrer, som er afgivet (og produceret) før 15. maj, vil blive leveret i henhold til de indgåede aftaler.

Priserne på råvarer

Priserne på råstoffer til vores betonstøttemure (sand, grus, granit og ikke mindst cement og armeringsstål) er efter en periode med voldsomme stigninger igen begyndt at falde. Ligeledes er vores indkøbspris for armeringsstål nært sammenhængende med “Grymafer”, Belmetals referenceprisindeks for betonarmeringsprodukter, hvor prisudviklingen ser ud som følger (se grafen).

En del af dette fald har vi indregnet som et (midlertidigt) råstoffradrag. Dette fastsættes for det kvartal, hvor salget finder sted, på baggrund af prisudviklingen i det foregående kvartal og forventningerne til det kommende kvartal. Du kan få nærmere oplysninger hos din account manager. Dit fradrag vil blive anført og beregnet separat i dit tilbud. Bemærk, at fradraget kan blive ændret, hvis salgskvartalet ændres.

Brændstofpriser

Både råstofforsyningen og leveringen af støttemurene foregår hovedsagelig med lastbil. Efter at være steget til et hidtil uset niveau er brændstofpriserne nu også faldet igen. Se grafen fra Evofenedex, som vi har indsat til orientering.

I tilfælde af stigninger bærer vi selv en del af omkostningerne (forretningsrisiko). En anden del har vi indregnet som et (midlertidigt) brændstoftillæg.

Dette brændstoftillæg fastsættes på baggrund af det gennemsnitlige 4-ugers prisniveau på tidspunktet for ordrebekræftelsen og ligger dermed fast uanset leveringstidspunktet. Brændstoftillægget udgør i øjeblikket 0 %.