Bosch Beton - Keerwanden in antraciet kleur langs de A1
HomeProjekterAntracitgrå betonelementer langs med A1

Antracitgrå betonelementer langs med A1

Bosch Beton opstillede antracitgrå betonelementer langs med motorvejen A1 ud for Bathmen. Her realiserede det hollandske entreprenørfirma Heijmans på vegne af Rijkswaterstaat (det hollandske vejdirektorat) og kommunen Deventer en støjmur for at dæmpe støj fra motorvejen.

I de næste år gør Rijkswaterstaat motorvejen A1 mellem Apeldoorn og Azelo bredere. For at undgå støjgener ud for Bathmen realiserer entreprenørfirmaet Heijmans på vegne af Rijkswaterstaat (det hollandske vejdirektorat) og kommunen Deventer en støjmur.

Jordvold

Denne støjmur består af to lydskærme, som bliver forbundet med hinanden ved hjælp af en jordvold. På grund af en portal, som danner en berøringsflade med den fremtidige jordvold, kan denne jordvold ikke fortsætte i den fulde bredde på det sted, hvor portalen befinder sig. For at skabe rum opstilles der ud for denne portal betonelementer, som fyldes med jord i beboersiden. Det betyder altså, at jordvolden fortsætter i beboersiden, men ikke i vejsiden.

Speciel anvendelsesformål: antracitgrå betonelementer

Der er anvendt betonelementer (LA400G) på fire meters højde. Det var vigtigt, at farven på disse betonelementer er antracitgrå. Vores betonblanding er tilpasset specielt til dette projekt i fuld overensstemmelse med referenceprøven, fordi vores egen antracitgrå blanding er mørkere. Klimplanter vil gro op ad muren, så planterne og muren danner en helhed med landskabet.

God forberedelse

Fordi muren langs med motorvejen skal placeres i et trafiksystem bag barrierer, undersøgte vi forinden byggepladsen og drøftede tilkørselsruten, opstillingspladsen til bilkranen og kravene til den underliggende vejbane. Denne forberedelse resulterede i en kort realiseringstid på kun 4,5 timer og dermed er gener for den øvrige byggetrafik blevet begrænset til et minimum.

Mere information

Vil du vide mere om dette projekt eller om, hvilke skræddersyede løsninger vi kan tilbyde med vores betonelementer til specielle anvendelsesformål? Så kontakt helt uden forbindende vores rådgivere.