Geluidsscherm langs de A16 en N3 - Beeld: Heijmans
HomeProjekterBæredygtige støjskærme langs motorvej A16 en landevej N3

Bæredygtige støjskærme langs motorvej A16 en landevej N3

På vegne af Dordrecht Kommune og under tilsyn af Ingenieurs Bureau Drechtsteden realiserede Heijmans Infra BV bæredygtige støjskærme langs A16 og N3 for så godt som muligt at reducere trafikstøjen i Amstelwijck, et kvarter med nybyggeri i Dordrecht. Støjskærmes ballast består af specielt konstruerede støttemure. Bosch Beton udviklede en unik prefab-konstruktion, der hjalp Heijmans med at gennemføre projektet.

Støjreduktion

I de seneste år har det nye populære boligkvarter Amstelwijck i udkanten af Dordrecht Kommune været under opførelse. Den gode tilgængelighed og adgang til den historiske indre by og nationalparken “De Biesbosch” bidrager til dette boligkvarters unikke karakter. For at beskytte boligkvarteret mod støj fra motorvejen, landevejen og jernbanen var det nødvendigt at bygge støjskærme. Bæredygtighed var ét af de centrale punkter i dette projekt. På grund af projektets kompleksitet kontaktede Heijmans Bosch Beton for at finde en optimal løsning på en ballastkonstruktion med støttemure. I sidste ende er det lykkedes Heijmans at skabe en passende løsning for Dordrecht Kommune med den byggetekniske løsning, som Bosch Beton havde beregnet til dem.

Bæredygtig konstruktion

En af projektets støttepiller var, at den jord, der blev afgravet ved opførelsen af støjskærme, skulle genbruges i projektet. Der er også anvendt et smart vandingssystem, så beplantningen stadig kunne forsynes med vand, selv i tørre perioder. Altså sikkerhed for, at træer, buske og blomster fortsat vil være grønne. Da den afgravne jord kunne genbruges direkte i støjskærme, kunne der spares på mange transportbevægelser, og at der også på dette område blev ydet et væsentligt bidrag til projektets bæredygtighed. Bosch Beton kunne samtidigt afgive en garanti på betonelementernes holdbarhed. Dermed er selve støttemurkonstruktionen garant for en langsigtet bæredygtig løsning.

Specielle støttemure

På grund af påvirkningen fra forskellige belastninger på hele konstruktionen af støjskærme designede Bosch Beton på vegne af Heijmans specielle støttemure, der kunne opfylde kravene. I alt er der brugt over 1000 støttemurelementer til projektet med højder, der varierer fra 75 cm til 150 cm. Designet omfattede også forskellige hjørneelementer til støttemurene for at kunne realisere de nødvendige nødudgange på en enkel måde. Takket være de tilpassede støttemure med bl.a. tilpassede hæl- og fodlængder, er der skabt en støttemurkonstruktion, som konstruktionsmæssigt var den rigtige løsning. Også her er der udtrykkeligt taget hensyn til det bæredygtige aspekt, fordi støttemurene blev produceret med en mere bæredygtig betonrecept, hvor cementindholdet var reduceret betydeligt.

Arbejdslettelse og samarbejde som grundlag

Heijmans valgte Bosch Beton som leverandør på grund af den arbejdslettelse, som Bosch Beton kunne tilbyde i forbindelse med hele projektet. Bosch Betons egen ingeniørafdeling var med til at udvikle konstruktionen af ballastløsningen til de støjskærme fra A til Z. Fleksibiliteten ved produktion af specielle støttemure og den hurtige leveringstid gjorde udslaget. I det store og hele tog Bosch Beton sig også af leveringen og installationen af støttemurene. På grund af projektets størrelse er der håndteret et byggeflow på 10 uger til projektet, hvor både byggetiden kunne garanteres, og der er blevet sørget for, at leverancerne skete just-in-time.

Mere information

Vil du vide mere om dette projekt eller om, hvilke skræddersyede løsninger vi kan tilbyde med vores støttemure til anvendelser såsom vej & trafik? Så kontakt vores rådgivere helt uden forbindende.