Bosch Beton - Emplacement Arnhem Berg veiliger door keerwanden
HomeProjekterØget sikkerhed med støttemure på rangerterræn Arnhem Berg

Øget sikkerhed med støttemure på rangerterræn Arnhem Berg

Som led i ProRail-projektet “Anlægsarbejder til opgradering af faciliteter i rangerterræner” har Bosch Beton leveret et antal støttemure. Projektet har til formål at etablere sikre gangarealer. De leverede støttemure fungerer som jordbefæstelse omkring et vandudtag ved sporet. Med vores støttemure er rangerterrænet Arnhem Berg efter moderniseringen blevet sikrere at færdes i.

Sikkerhed

ProRail-projektet har til formål at etablere sikre gangarealer. Inden forbedringen var sporene kun delvist forsynet med gangstier. Desuden levede en del af de eksisterende gangstier ikke længere op til de gældende krav. På logiske steder manglede der sporovergange, så man var nødsaget til at krydse spor, der var i brug. Det medfører naturligvis farlige situationer. Nu er situationen afhjulpet ved at anlægge sporovergange på de steder, hvor det var muligt.

Jordbefæstelse

Til dette projekt er der monteret støttemure i en samlet længde på over 200 meter med højder varierende fra 50 cm til 2 meter. Her fungerer støttemurene som jordbefæstelse omkring et vandudtag og langs med sporet. Vi leverede støttemurene på den ønskede dato og det aftalte klokkeslæt. Straks efter blev de opsat af bygherren selv.

Rangerterræn

Et rangerterræn er et område med et stort antal spor. Disse spor bruges bl.a. til krydsning eller overhaling af tog, læsning og losning af gods eller opmagasinering eller parkering af jernbanekøretøjer.

Med støttemurene fra Bosch Beton er rangerterrænet Arnhem Berg efter moderniseringen blevet sikrere at færdes i.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om dette projekt eller om, hvilke skræddersyede løsninger vi kan tilbyde med vores støttemure til sporeprojekter eller jord & have? Så kontakt vores rådgivere helt uforpligtende.