HomeProjekterOplagring af restprodukter fra biogasanlæg

Oplagring af restprodukter fra biogasanlæg

Ren, ordentlig og lønsom oplagring af råvarer er af afgørende betydning for et biogasanlæg. Sammen med virksomheden Joost Visser Infra opstillede vi vores betonelementer/støttemure hos Omrin på Økoparken De Wierde i Herenveen, Holland.

Omrin (frisisk for “kredsløb”) indsamler affald for seksten kommuner i den hollandske provins Friesland og tre kommuner i provinsen Groningen samt godt 7.000 virksomheder. Omrin forarbejder affald for ca. 800.000 husholdninger og mange virksomheder. Indsamleren og behandleren af affald vil mest muligt genvinde råvarer fra affald og producere bæredygtig energi heraf. En tredjedel af restaffaldet består af organisk materiale. For Omrin er det en værdifuld råvare til produktion af biogas og strøm.

Oplagringssystem

Ren, ordentlig og lønsom oplagring af råvarer er vigtig for et biogasanlæg. Til oplagringen af restproduktet fra biogasanlægget på Økoparken De Wierde i Heerenveen har vi realiseret et oplagringssystem. Her tørrer produktet ind med henblik på at skulle borttransportere flere ton affald. I et samarbejde med Joost Visser Infra har vi realiseret oplagringen til restproduktet ved hjælp af vores LA-støttemure på 3 meters højde.

Biogas

På Økoparken De Wierde i Herenveen anvendes der organisk materiale i biogasanlægget, som derefter producerer biogas. Dette gasoparbejdningsanlæg er realiseret i 2016 og er det største anlæg i Benelux-regionen. Ved hjælp af anlægget sætter Omrin den producerede biogas om til grøn gas. Omrin kan på årsbasis producerer i alt maks. 14 millioner m3 grøn gas. Heraf bruger de ca. en million m3 grøn gas til deres vognpark. Resten stilles til rådighed for Lianders netværk. Denne produktion er tilstrækkelig til at forsyne maks. 10.000 husholdninger med gas.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger om dette produkt eller om hvilke skræddersyede løsninger vil kan tilbyde med vores støttemure til biogasanlæg? Så kontakt helt uden forbindende vores rådgivere.

Byg din egen køresilo

Med Bosch Betons praktiske køresilo-konfigurator bygger du din egen køresilo i tre simple trin. Når du har sendt din konfiguration til os, modtager du vores rådgivning, som tager højde for dine specifikke behov og ønsker, i løbet af tre arbejdsdage – helt uden forbindende.