Bosch Beton - Keerwanden voor noodberging Ossehaar in Coevorden (Beeld © Waterschap Vechtstromen)
HomeProjekterStøttemure holder Coevorden tørskoet

Støttemure holder Coevorden tørskoet

For at sikre, at indbyggerne og virksomhederne i Coevorden forbliver tørskoede ved oversvømmelser, har vandmyndigheden Waterschap Vechtstromen etableret et nødreservoir i boligområdet Ossehaar. Dette reservoir kan midlertidigt opsamle mere end 400.000 m3 vand. Til dette projekt har Bosch Beton leveret et stort antal L-støttemure med hæl i højder varierende fra 2 til 4 meter.

Til udførelsen af dette projekt i Coevorden indgik Waterschap Vechtstromen et samarbejde med entreprenørfirmaet Van Heteren Weg- en Waterbouw.

Præfabrikerede støttemure

Til det omfattende projekt leverede Bosch Beton de præfabrikerede betonstøttemure i to faser. Omkring 80 stk. L200-støttemure med hæl i bredder på 2-4 meter samt 70 stk. L100-støttemure i bredder på 4 meter. Nogle af støttemurene havde vi afkortet, geringskåret og forsynet med udsparinger på vores fabrik i Barneveld. Vores egen Engineering-afdeling havde udarbejdet nøjagtige tegninger. Ved opsætningen af murene arbejdede vi sammen med en af vores faste chauffører.

Nødreservoir

Det nye nødreservoir i udkanten af Ossehaar omfatter 60 ha og kan midlertidigt opsamle mere end 400.000 m3 vand i perioder med ekstremt høj vandstand. Men før dette nødreservoir kunne realiseres, måtte der foretages en række ændringer. Det krævede ændringer af hele vandsystemet i projektområdet, inklusive tilhørende overløbsdæmninger, samlegrøfter og sivebassiner, opførelse af en indløbskonstruktion med tilhørende bro og etablering af diger.

Tørskoede indbyggere

Klimaforandringerne giver både perioder med kraftig nedbør og perioder med tørke. I slutningen af 1990’erne blev der foretaget undersøgelser af højvandsproblematikken omkring Coevorden, og to undersøgelser fra henholdsvis 2015 og 2020 viste, at der i boligområdet Ossehaar var mulighed for midlertidig opbevaring af overskudsvand i perioder med ekstrem nedbør. Nu flyder det overskydende vand ikke længere ind mod Coevorden, og indbyggerne og virksomhederne forbliver tørskoede ved oversvømmelser.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om dette projekt eller om, hvilke skræddersyede løsninger vi kan tilbyde med vores støttemure til jordbefæstelse eller vandprojekter? Så kontakt vores rådgivere helt uforpligtende.