HomeProjekterTerrænadskillelse ved idrætscenter i Voorthuizen

Terrænadskillelse ved idrætscenter i Voorthuizen

Ved idrætscentret “De Voorde” i hollandske Voorthuizen har vi opstillet støttemure, der fungerer som basis for støjskærme af kokos. Den etablerede beplantning sørger for et endnu mere naturligt look.

Udvidelse

Idrætscentret “De Voorde” i Voorthuizen gennemgår en omfattende udvidelse. Centret byder på en lang række muligheder for at dyrke idræt, herunder indendørs fodbold, hockey, tennis, badminton og basketball. Efter at basketballklubben Spirit er flyttet til idrætscentret, er det blevet nødvendigt at udvide med ekstra basketballbaner.

Støjisolering

For at undgå støjgener for idrætscentrets naboer er der monteret mere end 100 meter støttemure med en højde på 75 cm, som udgør en solid base for støjskærme af kokos. Herefter er der plantet efeu foran støjskærmene, så der vil opstå et naturligt udtryk, når planterne er vokset til

En terrænadskillelse er ikke kun relevant for idrætskomplekser, men også for virksomheder, private og skoler. Ubelastede støttemure kan fungere som skillevægge, diskret skelafgrænsning eller (som her) støjskærme samt som afskærmning for udsynet fra det nærliggende parcelhuskvarter.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om dette projekt eller om, hvilke skræddersyede løsninger vi kan tilbyde med vores støttemure til terrænadskillelse? Så kontakt vores rådgivere helt uforpligtende.