Home5 misforståelse om bæredygtige støttemure

5 misforståelse om bæredygtige støttemure

Pr. definition bygger man med fremtiden for øje. For det, man bygger i dag, vil stadig være der i løbet af årtier. Det medfører et ansvar, også for os som producent af støttemure af beton. Derfor har Bosch Beton et ambitiøst mål: 100 % cirkulær produktion!

28 september 2023

I de seneste år har vi allerede taget nogle store skridt mod dette mål. For eksempel ved at producere støttemure med solenergi og filtreret regn- og spildevand. Og i begyndelsen af dette år introducerede vi den tredje generation af vores betonrecept, som indeholder 50 % mindre cement. Dermed er CO2-fodaftrykket for de støttemure, som vi producerer, 35 % lavere end for traditionelle støttemure.

I de kommende år vil vi fortsætte med at arbejde på hybridvarianter, som indeholder endnu mindre cement. I den forbindelse støder vi jævnligt på grænser i form af love og bestemmelser. For eksempel har vi allerede produceret den første cementfrie støttemur af geopolymer. Denne bæredygtige støttemur er imidlertid endnu ikke godkendt i byggestandarderne, så den kun kan anvendes i pilotprojekter. Men det er ikke kun love og bestemmelser, der hindrer overgangen til en cirkulær fremtid. Der er også hårdnakkede misforståelser om bæredygtigt byggeri i almindelighed og bæredygtige støttemure i særdeleshed.

Misforståelse 1: Vi kan klare os uden beton

Det er en misforståelse, at vi fremover kommer til at bygge helt uden beton. Det er en utopi. Ja, vi kan bruge alternative materialer oftere end nu. Ja, vi vil bygge slankere og dermed reducere behovet for beton. Men til nogle anvendelser er betonens strukturelle egenskaber simpelthen uundværlige. Det gælder for broer, viadukter og dæmninger. Kan du forestille dig, at de alle er lavet af træ eller stål?

Misforståelse 2: En bæredygtig støttemur er CO2-neutral

Så der vil stadig være brug for beton, og støttemure af beton vil stadig opfylde deres funktion i fremtidens byggeri. Og derfor bestræber vi os på at producere denne støttemur så bæredygtigt som muligt. Med vores støttemur af geopolymer kan vi opnå en A++-klassificering med minimal CO2-udledning. Alligevel er det en (midlertidig) misforståelse, at støttemuren vil blive helt CO2-neutral. For selv om vi med tiden helt kan undvære cement, har vi stadig brug for stål til at skabe strukturel styrke og stabilitet. Og højovnene er stadig i drift for at producere stål…

Misforståelse 3: En bæredygtig fabrik gør støttemuren bæredygtig

Er det en yderligere hårdnakket misforståelse? At en bæredygtig produktionsmetode automatisk gør en støttemur bæredygtig. Selvfølgelig er produktionsmetoden vigtig. Det er grunden til at vi har investeret i en energineutral fabrik. Men det er kun én brik i puslespillet. Fra udvinding af råmaterialer til transport og fra støttemurens levetid til dens genanvendelighed: For at vurdere en støttemurs bæredygtighed er man nødt til at se på den fra et holistisk synspunkt. Derfor fik vi lavet en verificeret livscyklusanalyse (LCA) af vores støttemure. Desuden er vi involveret i brintpiloter. Hvad er formålet med det? At konvertere den bæredygtige elektricitet, som vi genererer med over 18.000 solpaneler, til rent brændstof til vores lastbiler, der leverer støttemurene til byggepladserne. Vi vil snart tage de første skridt ved at teste brinttransport til transport af støttemure til en ny dæmning i Arnhem.

Misforståelse 4: Bæredygtig beton er mindre sikker

En fjerde myte er, at beton med et lavere cementindhold er mindre sikkert end almindelig beton. Heldigvis er denne misforståelse let at afkræfte. Vi kan udmærket godt måle materialets ydeevne ved at teste tryk- og trækstyrken. Selvfølgelig har vi også gjort det for vores nye generation af støttemure og den helt cementfrie støttemur af geopolymer. Disse undersøgelser viser gang på gang: Vores bæredygtige støttemure kan måle sig med traditionelle støttemure med hensyn til styrke, og de er langt bedre end gældende sikkerhedsstandarder i de forskellige betonstyrkeklasser.

Misforståelse 5: Bæredygtig beton er dyrere

Lad os slutte af med en sidste misforståelse. At bæredygtig beton pr. definition er dyrere. Bosch Beton beviser det modsatte. Vi tilbyder f.eks. vores tredje generation af bæredygtige støttemure til samme pris som almindelige støttemure. Dermed er de højere udviklings- og produktionsomkostninger midlertidigt for egen regning. Det gør vi bevidst, fordi vi på denne måde gør det både muligt og overkommeligt for kunderne at vælge en bæredygtig løsning. Det gør vi, fordi vi har tillid til at vi på denne måde bidrager til en ny standard på markedet, med større produktionsvolumener og tilhørende stordriftsfordele på lang sigt.

Konklusion: Fra idealisme til standard

Som en stor hollandsk spiller på markedet for støttemure kan vi tage sådanne beslutninger. Samtidig arbejder vi hårdt for en systemændring. For hvis vi skal tage reelle skridt i retning af en cirkulær fremtid, skal det blive mere attraktivt at træffe bæredygtige valg i hele kæden. Et eksempel? Bosch Beton er allerede i gang med delvist at erstatte grus med granulat fra knust beton. Men til det har vi brug for rene, genanvendte betonbrokker. Tilgængeligheden af sådanne betonbrokker er stadig begrænset, da kunderne kun i begrænset omfang beder nedrivningsfirmaer om at nedrive bæredygtigt og ofte er de ikke villige til at betale ekstra for bedre sortering af nedrivningsstrømmene. Sådanne udfordringer? Vi kan ikke klare dem alene. De kræver partnerskaber i hele kæden og samarbejde med myndighederne. Det er den eneste måde, vi kan få cirkulære initiativer ud af idealismens hjørne. Og det er vigtigt: Fordi fremtiden for vores planet og branche er for dyrebar til at være afhængigt af enkeltpersoner og virksomheder, der er villige til at vove pelsen.