Fundamenten oude fabriek Bosch Beton in Kootwijkerbroek zijn grondstof voor nieuwe keerwanden
HomeBæredygtigt byggeri med beton

Bæredygtigt byggeri med beton

Vær med til at bygge en solid fremtid

Bæredygtighed kommer til at spille en stadig vigtigere rolle i byggebranchen. I denne forbindelse bliver bevidst håndtering af råmaterialer og produktionsprocesser vigtigere og vigtigere. Det betyder: konstant udvikling, innovation og at være fremtidsorienteret.

8 februar 2022

Bosch Beton er forløber for bæredygtighed. Det er vores ambition at formindske miljøpåvirkningen, mest muligt at minimere både vores og vores kunders fodaftryk samt arbejde hen imod en 100 % cirkulær og produktion af vores støttemure uden cement i fremtiden. Takket være vores produkter er vores kunder med til at bygge en bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed og kvalitet

Bosch Betons støttemure er et bæredygtigt kvalitetsprodukt til byggeri til nu og fremtiden. Støttemurene er fremstillet af bæredygtige råmaterialer uden at gå på kompromis med kvaliteten. På denne måde mindsker vi miljøpåvirkningen fra vores produkter. Støttemurene udmærker sig ved en lang holdbarhed på op til et hundrede år. Så de kan også få et nyt liv i de kommende generationer. Betonbygningselementerne er certificeret i overensstemmelse med de strenge krav, der stilles bl.a. af KIWA/KOMO og Güteschutz. Som en af verdens første producenter af støttemuren har Bosch Beton modtaget CSC guld-certifikatet (Concrete Sustainability Council). Certifikatet viser, at vi producerer betonprodukter på en bæredygtig og ansvarlig måde.

Produktion

Produktionen i topmoderne fabrik i Barneveld, Holland, fokuserer fuldt ud på bæredygtighed. Hollands første bæredygtige betonfabrik er opført i henhold til BREEAM-NL “Outstanding” standarden. Hermed afspejler fabrikken ledelsens vision. Vi går ind for optimal udnyttelse af råmaterialerne, og hvis det er muligt, vil vi også kunne genbruge dem med respekt for miljøet. Vi bruger fx bæredygtige materialer, genbrugsprodukter og arbejder med bæredygtige installationer. Der er 18.500 solpaneler på fabrikken, som forsyner os med energi. Regnvandet opfanges i et vandbassin på 2.100 m3, og efter filtrering genbruges vandet i produktionsprocessen.
Opdag mere om vores topmoderne fabrik

MKI

For at bidrage til et bæredygtigt miljø skal projekter i fremtiden udføres klimaneutrale og cirkulære. Til at opnå det er MKI (miljøomkostningsindikator) blevet indført. MKI er en fiktiv pris, der afspejler, hvilke omkostninger man skal medtage for at kompensere for negative miljøpåvirkninger ved fremstillingen af et produkt. Vi er den første producent af støttemure i Holland, der har modtaget en verificeret livscyklusanalyse (LCA) af vores støttemure. Analysen viser, hvor råmaterialerne kommer fra, hvad Bosch Beton gør med dem, hvad der sker hos kunden, hvor lang støttemurens levetid er, samt hvad der sker med den bagefter.

I Holland kommer MKI til at spille en vigtig rolle i forbindelse med offentlige licitationer på store projekter til bl.a. “Rijkswaterstaat”, det hollandske vejdirektorat, der har opsyn med og ansvaret for vandveje, diger og veje i Holland. Rijkswaterstaat sigter mod lave MKI-værdier for at nå målet om at være klimaneutral i 2030 samt for at realisere en cirkulær byggesektor. På denne måde stimulerer Rijkswaterstaat markedet til at komme med bæredygtige nyskabelser. Rijkswaterstaat beregner bæredygtigheden af miljøomkostningerne af hele anlægs- og byggeriprojekter ved hjælp af deres egen DuBoCalc-tool (Duurzaam Bouwen Calculator – kalkulator for bæredygtigt byggeri). Formålet med toolet er at opnå miljømæssige fordele i forbindelse med design, udførelse og licitationer på projekter inden for anlæggelse af veje eller lignende. En DuBoCalc-beregning og den lavest mulige MKI-værdi er et tildelingskriterium, der positivt bidrager til en licitation som udmærker sig ved EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving – økonomisk mest fordelagtigt udbud) eller BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding – bedste pris-/kvalitetsforhold). Vores støttemure er også medtaget i toolet.

Innovation

Råmaterialer og produktionsprocesser skal håndteres bevidst. Derfor skal vi hele tiden udvikle os, innovere og være fremtidsorienteret. Det gør vi bl.a. ved at tilpasse vores blandingstyper. Ecomix-blandingen fx udleder 17 % mindre CO2 og er mere modstandsdygtig mod syre. Til ProRails nye støttemure til perroner tilpassede vi betonblandingen og producerede støttemurene med en længde på to meter i stedet for én meter. Dette resulterede i en mere effektiv brug af materialerne og besparelser ved transport.

På verdensplan frigøres der ca. 8 % CO2 ved produktionen af cement. Hvis der gøres fremskridt i denne proces, vil det resultere i en markant forbedring. Vores endelige mål er at producere støttemure helt uden cement. Cement kan imidlertid ikke erstattes uden videre. Derfor har vi udarbejdet en trinvis plan for at starte med at producere uden cement. Med henblik herpå samarbejder vi med andre producenter og virksomheder i produktionskæden. Hvis det lykkes, vil europæisk certificering ske derefter. Dette kræver samarbejdet inden for produktionskæden. Da nogle traditionelle betonproducenter dog helst ikke vil ændre produktionsprocessen, er dette en stor udfordring og kræver en stor indsats.

Vi forarbejder cirka 200 millioner kilo råvarer om året. Hver dag kommer der flere lastbiler med råmaterialer til en dags produktion af beton. Hver eneste lille justering eller forbedring, der er mulig, gør en markant kvantitativ forskel. Vi har bl.a. investeret i en ny armeringsmaskine, der laver alting nøjagtigt efter mål. Vi sparer også penge, fordi vi ikke behøver at kassere noget. Sidste år udvidede vi lagerbunkerne yderligere. Således er det muligt at lagre endnu flere forskellige materialer til produktionen. Det drejer sig bl.a. om sand, grus, granit, samt murbrokker og andet restmateriale fra kunder. Vi har renoveret og ombygget siloerne fra vores gamle fabrik for at skabe yderligere lagerkapacitet.

Bosch spiser gammel fabrik op

Efter at Bosch Beton flyttede ind i den nye topmoderne fabrik i Barneveld, blev den gamle fabrik i Kootwijkerbroek revet ned. Vi forarbejdede de 20.000 tons murbrokker til granulat, som vi brugte som råmateriale til nye støttemure. Nu har vi genbrugt en tredjedel af byggeaffaldet til produktionen af betonstøttemure af høj kvalitet. På denne måde spiser vi så at sige den gamle fabrik op! På det tidligere fabriksområde bliver der bygget en solcellepark på ca. 10 ha: Solcelleparken Branderwal. Solcelleparken med 75.000 solpaneler skal være færdig i slutningen af 2022. Den leverer grøn energi i umiddelbar nærhed af Kootwijkerbroek.
Det er vores ambition i fremtiden at producere vores støttemure 100 % cirkulært. Så vores produkter er fuldt ud genanvendelige, når de har nået slutningen af deres levetid.

Solid partner

Vores partnere er kunder og samarbejdspartnere, som vi indgår et langsigtet forhold med, der er præget af gensidig tillid og fokus på fremtiden. Vi investerer i disse relationer ved at sætte os ind i vores partneres situation og specifikke behov, tænke i de samme baner som dem, rådgive dem og dermed nå frem til en oprigtig og effektiv løsning, der er skræddersyet til deres ønsker. Aflaste kunder, personlig kontakt og fuld service, skræddersyede løsninger, højeste kvalitet og hurtig levering gør Bosch Beton til en solid partner for projekter inden for byggeri og anlæg. Fra tilbudsfasen til levering af projektet. I den forbindelse er det vigtigt, at vi overholder de aftaler, vi indgår. Vi holder kontakt med kunden også efter at vi har afsluttet et projekt. Engagementet og loyaliteten over for kunden er stor.

Mere information

Vil du gerne vide mere om, hvordan Bosch Beton omgås med bæredygtighed? Så kontakt Brechtje van den Beuken-van den Bosch eller Gerard van den Bosch, administrative direktører for Bosch Beton. Hvis du ønsker mere information om vores produkter, er du velkommen til at kontakte én af vores rådgivere.