Bosch Beton - Duurzame perronwanden op NS-station Soestdijk
HomeBosch Beton forudsiger fremtiden

Bosch Beton forudsiger fremtiden

Betonproducent genbruger gammel fabrik

12 oktober 2021

Bosch Beton lægger stor vægt på bæredygtighed. Bæredygtigheden er tiltaget markant efter ibrugtagningen af den nye fabrik og derefter den næste virksomhedsovertagelse i 2019. Men også med hensyn til fremtiden og den næste generation. For i dag skal man tænke over morgendagen. Hvordan bedriver Bosch Beton bæredygtighed i praksis?


Building a solid future

Hvis vi vil fortsætte med at eksistere og vil være med til at bygge videre på fremtiden, skal man tænke over det i dag. Det er her og nu, at bæredygtighedstransitionen skal finde sted. Beton er et pålideligt byggemateriale, men råmaterialerne er begrænsede. Derfor bliver vi ved med at innovere, udvikle og være bæredygtige for fortsat at kunne producere og levere et bæredygtigt kvalitetsprodukt. Som første producent af støttemure har Bosch Beton modtaget CSC guld-certifikatet. Dette certifikat viser, at Bosch Beton producerer sine betonprodukter på en bæredygtig og ansvarlig måde. Vores mål er en 100% cirkulær produktion af vores støttemure.

Bæredygtig og energineutral

Vi har rigtig mange idéer om og initiativer til bæredygtighed. Dette afspejles bland andet af vores avancerede fabrik, hvor vi er etableret siden juni 2019. Til den nye fabrik undersøgte vi teknikker til bæredygtigt og energineutralt at producere præfabrikerede elementer. Hele produktionsstedet er præget af bæredygtighed. Vi genbruger f.eks. regnvand i produktionsprocessen. Godt 18.000 solpaneler på fabrikkens tag sørger for energi. Fordi vi anvender bæredygtige materialer, anlæg og genbrugsprodukter kan vi sige, at vores betonstøttemur er et bæredygtigt produkt.

Cirkulær biostøttemur

I sommers tilføjede biostøttemuren til vores produktudvalg. Ideen om denne støttemur blev til i “Netwerk Beton” fra MVO Nederland, som Bosch Beton er sluttet til. Dette netværk omfatter over tyve betonproducerende virksomheder, som engagerer sig for en mere bæredygtig betonbranche.

Ud over at fungere som støttemur er biostøttemuren også et levested for planter og insekter. I modsætning til andre betonmure fremmer biostøttemuren biodiversiteten, som er hastigt faldende i Holland. Ved at vælge råstoffer i høj kvalitet, som kan genanvendes, når muren rives ned igen, har vi gjort muren fuldstændig cirkulær. Biostøttemurprojektet er en del af det hollandske samfundsprogram for naturkapital.

Bæredygtige perronvægge

Til ProRail, som er ansvarlig for jernbanenettet i Holland, samarbejder vi med andre partnere om projektet “Perrons op Norm”, som vi leverer bæredygtige støttemure til. Den specielle perronvæg er optimeret med hensyn til formen og vi anvender en ny, bæredygtig betonblanding. Elementerne er Kiwa-certificeret i henhold til de nyeste produktspecifikationer fra ProRail. Murene opfylder den påkrævede miljøomkostningsindikator (MKI), og det er én af grundene, hvor Bosch Beton er blevet valgt. Fordi vi producerer væggene med en længde på to meter i stedet for én meter, bruger vi materialerne mere effektivt og sparer på transportomkostningerne. I 2021 fornyer ProRail sytten stationer af de ca. halvfjerds perroner, som trænger til at blive udskiftet.

MKI-værdien af vores støttemure

Vi er den første producent af støttemure i Holland, der modtog en verificeret livscyklusanalyse (LCA) af vores støttemure. Sammen med certificerede instanser har vi beregnet vores MKI-værdi af støttemure. MKI er en fiktiv pris, der afspejler, hvilke omkostninger man skal medtage for at kompensere negative miljøpåvirkninger ved fremstillingen af et produkt. I fremtiden skal projekter være udført klimaneutrale og cirkulære, således at de bidrager til et bæredygtigt miljø. Rijkswaterstaat (det hollandske vejdirektorat) f.eks. sigter mod lave MKI-værdier for at nå målet om at være klimaneutral i 2030 samt for at realisere en cirkulær byggesektor. På denne måde stimulerer Rijkswaterstaat markedet til at komme med bæredygtige nyskabelser.

Genbrug af den gamle fabrik

Bosch Beton har sine rødder i Kootwijkerbroek, på Wesselseweg. Her har vi produceret vores betonstøttemure i ca. halvtreds år. Herfra er der sendt utallige læs støttemure til ind- og udlandet til forskellige landbrugs-, byggeri- og anlægsprojekter. I takt med ibrugtagningen af den nye fabrik i Barneveld er produktionen af præfabrikerede støttemure steget betydeligt. Vi genbruger fundamenterne fra den gamle fabrik og forarbejder dem til granulat. Således bliver 20.000 tons byggeaffald til nyt råmateriale til produktion af betonstøttemure af høj kvalitet. Og dette falder helt i tråd med Bosch Betons bæredygtighedsfilosofi.

Det gamle fabriksområde på omkring 20 hektar får desuden en ny funktion: Solfangerparken Branderwal med 75.000 solpaneler skal være klar i slutningen af 2022.

Nyt liv

Ved at innovere, udvikle og være bæredygtige, skaber vi et kvalitetsprodukt, der bliver bedre og bedre. Nu om stunder kan vi lave meget tyndere og mere bæredygtige vægge med færre materialer end for 50 år siden. Bosch Beton blev kendt med store støttevægge med stræbepiller. En gang imellem får vi et forespørgsel på denne robuste væg fra fordums tider. Ikke så tosset, fordi dengang var denne væg markedets stærkeste. Med jævne mellemrum kommer vi tilbage til kunder, der beder os om at omplacere vægge. Nogle gange har væggene været udsatte for vejrets elementer i over tyve år uden at have tabt noget af deres styrke. Det beviser, at støttemure fra Bosch Beton kan holde i generationer. Vores faste kranpartnere installerer væggene på et nyt sted og dermed får de gamle vægge et nyt liv. Dette passer også perfekt i vores opfattelse af bæredygtighed.

Solide partner

Kunder betragter vi som partnere. Partnere, som vi indgår et solidt, fremtidssikkert forhold til. Det indebærer, at vi altid yder personlig rådgivning, der er sagkyndig og ærlig. For kun på den måde kan vi, sammen med kunden, komme til den bedste skræddersyede løsning.
Ønsker du flere oplysninger? Så kontakt en af vores rådgivere helt uden forbindende. Det taler vi gerne med dig om.