HomeEt andet syn på begrebet “værdi” i betonbranchen

Et andet syn på begrebet "værdi" i betonbranchen

Bosch Beton ønsker at skabe en overgang inden for én generation. En overgang til en mere bæredygtig, fremtidssikret og cementfri måde at bygge med beton på. Det kræver mere end blot innovationer. Det kræver også en anden måde at drive virksomhed og tænke i andre baner over værdi på.

28 september 2023

Lad os først se på begrebet “værdi”. I vores økonomi er vi vant til at måle og udtrykke værdi i penge. I hårde tal. Vi investerer kun, når noget indbringer os mere, end det koster. Når bundlinjen er bedre end vores pengepung. Jo større overskuddet er, jo bedre har vi klaret os som virksomhed.

For nemheds skyld går vi her ikke ind på, hvad det har kostet den anden person eller selskabet. Kan vi ikke beregne eller gøre rede for, hvad en investering giver os? Eller hvornår vi vil se de hårde euro? Så har den pr. definition ingen investeringsværdi.

Men værdi er i grunden mere end kun en økonomisk KPI (key performance indicator). Værdi er det, vi anser for at være ønskværdigt, vigtigt og værdifuldt. Værdi er det, man stræber efter. Det kan være rentabilitet, men det f.eks. også være bæredygtighed, sundhed, arbejdsglæde, trivsel, engagement eller bare et varmt hjerte. Ja, måske er det uhåndgribeligt. Nej, måske kan du ikke gøre det SMART. Men et eller andet sted indeni ved og føler du, at det er det bedste at gøre. Det er Bosch Betons syn på værdi i denne forstand.

At springe højere end overliggeren

Også inden for bæredygtighed tror vi, at juridiske forpligtelser ikke er den overligger, som man skal forsøge at springe over med mindste indsats. Det handler ikke om at skulle gøre noget, men om at ville gøre det. At være oprigtigt motiveret til at ville bidrage. Derfor har vi f.eks. installeret 18.000 solpaneler på vores tag og anvender vi regnvand, som vi selv filtrerer efter forbrug, i vores produktionsproces. Og vi bliver ved med at tage yderligere skridt. For eksempel har vi for nylig anskaffet software, der gør det muligt for os at kortlægge vores påvirkning af mennesker og klima.

Dermed kan vi foregribe indførelsen af direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD) i 2024. Dette EU-direktiv forpligter store virksomheder til at rapportere detaljeret om, hvordan de lever op til deres sociale ansvar. Bosch Beton er endnu ikke omfattet af denne forpligtelse, men vi mener, at det er værdifuldt at have et detaljeret indblik i, hvor bæredygtige vores produkter og processer allerede er, og hvor vi stadig selv kan tage yderligere skridt.

Accelerere ved at dele

Vil du virkelig gerne gøre en forskel? Så er du nogle gange nødt til at lægge hovedet på blokken. Og vove at investere din energi, tid og dine penge. Men derudover vove at dele. Bosch Beton foretager f.eks. mange undersøgelser af den 100 % cementfrie støttemur (geopolymer). For at fremskynde udviklingen har vi søgt samarbejde med en anden virksomhed i branchen. Nu samarbejder vores betonteknologer open source. På grundlag af et håndtryk og uden lange kontrakter med begrænsende klausuler. Fordi vi tror på, at vi på denne måde sammen kan skabe mest mulig værdi og muligheder for vores kunder og branchen.

Inspiration fra den nye generation

Til vores omfattende forståelse af begrebet “værdi” henter vi inspiration fra de nye generationer. Hos vores børn og unge, som bekymrer sig om jordens fremtid. Hos unge startende iværksættere, der ønsker at gøre en forskel med deres arbejde, i en virksomhed, der gør en forskel. De har allerede en meget anderledes opfattelse af begrebet “værdi”. Sammen med dem ønsker vi at skabe forandring inden for én generation. Sammen arbejder vi hen imod 100 % cirkulær produktion af vores støttemure. Sammen bygger vi en solid fremtid. Vil du gerne bygge sammen med os?