Bosch Beton - Gevolgen klimaatverandering voor maïsopbrengst
HomeOm osNyhederKlimaforandringernes konsekvenser for majsudbyttet

Klimaforandringernes konsekvenser for majsudbyttet

Igen i år kan vi se tilbage på en usædvanlig lang og varm sommer. Klimaforandringerne bliver mærkbare, bl.a. når det gælder majshøsten. Høsten bliver vanskeligere og kommer tidligere, men også processen til ensilering af de snittede majs kræver ekstra opmærksomhed og en god plansilo. Bosch Beton følger udviklingen nøje og bistår landmanden med rådgivning.

12 september 2022

En af klimaforandringernes konsekvenser er tørke, som vi har oplevet det her i sommer. Den vedvarende tørke forårsager skade på naturen. Ved ensilering af majs dannes der altid kuldioxid. Men når sommeren er ekstra varm og tør, afgives der også nitrøse gasser. Som f.eks. fra majsstakken i hollandske Wekerom (Nederlandene), der afgav farvede dampe.

Tørke

Majs kan generelt gro med kun lidt vand. I de første vækstuger er dette endda godt for planterne, da planterødderne helst skal søge dybere ned efter vandet. Jo bedre rødderne udvikles, desto bedre bliver majsplanterne til at klare sig i tørke. Men når majsplanterne blomstrer og begynder at sætte kolber, er det vigtigt, at der er vand nok. Tørke afkorter majsens blomstringsperiode, og der sker en utilstrækkelig befrugtning. Resultatet er færre kolber og et ringe stivelsesudbytte. Nedbørsmængden er med til at afgøre majshøstens endelige kvalitet. Hvis klimaforandringerne fortsætter i det aktuelle tempo, kan det gå yderligere tilbage for majsudbyttet.

Innovation

Virksomheder, der arbejder med forædling og produktion af såsæd, oplever, at dyrkningsområderne forandrer sig overalt i verden. Klimaforandringerne tvinger dem til at se sig om efter mere robuste sorter, som er modstandsdygtige over for bl.a. tørke og andre ekstreme forhold og derfor trives bedre. Forædling er imidlertid en langvarig proces, der kan tage op til 10-15 år.

Parter, der udvikler majssåsæd, arbejder på at udvikle mere tørkebestandige sorter, som f.eks. Dente-majs. Det undersøges bl.a. på Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) og universitetet i Gent, hvor man ser på, om man ved hjælp af forædlingsteknikker kan tilpasse majsplanterne, så de bedre kan tåle tørke. Forskerne undersøger f.eks., om visse genetiske egenskaber fra afrikanske afgrøder kan omsættes til andre afgrøder, der vokser i et andet klima og en anden jordbundstype.

Ensilering

Det er vigtigt, at de snittede majs ensileres på den rigtige måde i en plansilo, og at de indeholder mindst mulige grønne plantedele. For mange plantedele i de snittede majs fremmer gasudvikling. Skulle der alligevel forekomme gasudvikling, anbefaler universitetet i Wageningen, at gassen bortledes via stakkens sider. Trods gasudviklingen kan majsen stadig anvendes som kvægfoder.

En god plansilo

Det ændrede klima gør det stadig dyrere og vanskeligere at opnå en god høst. Godt grovfoder er forudsætningen for alt og fremmer bl.a. en bedre mælkeydelse hos dine køer. For at minimere tab og begrænse indkøbet af ekstra grovfoder er det vigtigt at have en god plansilo. Med en plansilo i høj kvalitet kan der opnås tre store fordele:

  1. Reduceret grovfodertab og 5-10 % besparelse på høje foderomkostninger for en gennemsnitlig mælkeproducerende bedrift.
  2. Bedre foderkonservering som følge af optimal komprimering helt ud til kanten.
  3. Godt grovfoder, som fører til en højere og bedre mælkeydelse.

Rådgivning

Ønsker du rådgivning om en god plansilo til oplagring af majs? Få yderligere oplysninger og uforpligtende rådgivning ved at kontakte en af vores landbrugskonsulenter.