Bosch Beton - Renovatie rioolwaterzuivering (rwzi) De Sumpel in Almelo
HomeStøttemure i og ved vandet

Støttemure i og ved vandet

Bosch Beton har med jævne mellemrum arbejdet på mange forskellige projekter til dæmninger, hvor vores betonstøttemure fungerer som beskyttelse med overskydende vand. Betonelementerne er holdbare og kan modstå det enorme tryk og belastningen fra vandet. Takket være den glatte finish har dæmningen et stramt design.

Næsten en femtedel (19 %) af Holland består af vand, hvilket gør Holland til først og fremmest et vandrigt område. Hollændere bruger det som drikkevand, til at fiske i, men også til rekreation. Tirsdag, den 22 marts 20222, er den 14. nationale Verdens Vanddag. I år er vanddagens tema “Rengøring af floder”. Strømmende vand medfører alskens stoffer, midler og rester, som derefter havner i floderne. I 2027 skal Holland opfylde EU’s vandrammedirektiv. Indtil da skal grund- og overfladevandet overalt være af god kvalitet.

Bosch Beton er involveret i forskellige vandprojekter, som varierer fra dæmninger for at forebygge oversvømmelse, for at bidrage til rent vand i et rensningsanlæg til kloak- og spildevand, men er derudover også inddraget i projekter, der kræver en bæredygtig løsning eller projekter til rekreative formål, f.eks. en havedam eller en terrasse ved vandet.

Dæmning

Når støttemurene bruges som dæmning, tilbageholder dæmningen (overskydende) vand og udvaskning. En dæmning bestående af støttemure beskytter mod maksimale vandhøjder. Det kan bl.a. være en dam, dige, grøfter og kanaler, havedamme, en spunsvæg, kajmure m.m. Det er vigtigt, at støttemuren er så stærk at den kan modstå det enorme tryk fra vandet. Bosch Beton har et stort sortiment af støttemure, som er produceret med særligt henblik på ekstremt store belastninger.

Oversvømmelse

Enschede Kommune har truffet foranstaltninger for at forebygge oversvømmelse i bydelene Pathmos og Stadsveld, nu og i fremtiden. I byen i den hollandske provins Twente er der blevet anlagt en ny å: “Stadsbeek” (byåen). Til dette projekt har vi leveret 400 m specielle støttemure i én helhed, inklusive rendens udformning. Det er en bæredygtig løsning, fordi der ikke er tale om løse dele. Støttemurene varierer i højder på 150, 135 og 130 cm og der er anvendt dykkerelementer, der er egnede til tung trafik ved overgangene.
>> Få mere information om dette projekt i Enschede, Holland

I det historiske centrum af byen Spakenburg er der i 2017 bygget en fleksibel dæmning på 330 meters længde. Der var behov for dæmningen, fordi vandet i Eemmeer blev presset op ved vestenstorme og vandet overstrømmede kajerne både i Oude og Nieuwe Haven i Spakenburg. I den nuværende situation sættes den innovative fleksible dæmning automatisk i gang ved højvande. Det smukke historiske syn af fiskerlandsbyen er blevet bevaret, fordi denne dæmning kun er synlig ved højvande. Også kajmurene er lavet af Bosch Beton støttemure, som danner basis for finishen med murværk.
>> Se, hvordan den fleksible dæmning fungerer

Bæredygtig løsning

En bæredygtig indretning er vigtig for kommunen Nijkerk i Holland. Derfor spillede vand en vigtig rolle ved inddelingen af et kvarter med nybyggeri i Nijkerkerveen. Til opbevaring af regnvandet er der fundet på en kanal. I den forbindelse er de eksisterende grøfter gjort bredere, så der er realiseret en ny kanal. Her er vores støttemure anvendt som dæmning.
>> Vil du vide mere om denne bæredygtige dæmning?

Sportscenteret De Zilk i Noordwijkerhout gennemgik en gennemgribende metamorfose ved at dreje fodboldbanerne og flytte tennisbanerne. Nord for komplekset er der installeret både en ny vandledning og en ny grøft. Efter anbefaling valgte bygherren betonstøttemure i stedet for en spunsvæg i hårdttræ. Betonstøttemure har en meget længere holdbarhed og de er lettere at placere på sandjord end at ramme spunsvægge ned i jorden. Vi installerede støttemure over en længde på 900 meter for at bygge dæmningen. En bæredygtig løsning.
>> Læs mere om denne dæmning

Under vandet

Spildevandsbehandlingsanlægget De Sumpel i Almelo, Holland, trængte til at blive moderniseret. Til moderniseringen fandt vandmyndigheden på en innovativ løsning, som ikke er blevet implementeret før. En kasse-i-kasse-konstruktion viste sig at være løsningen, hvor det eksisterende ventileringskredsløb blev placeret i en betonkasse på ca. 5 x 4 meter med en vægt på 36 tons. I denne nye kasse renser bakterier spildevandet fra byen Almelo. Denne usædvanlige installation af støttemure krævede et specialiseret team af dykkere. Under selve konstruktionen var spildevandsbehandlingsanlægget hele tiden i drift.
>> Se videoen om installationen

I Ravenstein, Holland, skulle en eksisterende bro vige for en stenkiste bestående af støttemure med et gennemgående underløb og faunaunderløb. Vores konstruktionsafdeling lavede både tegningen og den afprøvede statiske beregning for denne bro. Vi leverede LR-støttemure på 4 meters højde med ekstra lang fod og udsparinger i muren til de rør, der skulle føres gennem muren. Ved ordregiverens valg af Bosch Beton som leverandør af støttemure, var bæredygtighed en vigtig overvejelse.
>> Se mere om dette projekt

Naturlige omgivelser

Til den hollandske nationalpark De Bieschbosch leverede Bosch Beton specielle støttemure til den nye indtagspumpestation Bergsche Maas. Formålet med den nye station er at være forberedt på den stigende efterspørgsel efter drikkevand og vand til industriel brug samt en betydeligt større pumpekapacitet. Den nye indtagningsstation er Hollands største til indtagning af flodvand. Vi producerede bl.a. strukturmure med udsparinger, som svaler bygger deres rede i. Pumpestationen Bergsche Maas ligger i et såkaldt Natura-2000-område i den hollandske nationalpark De Bieschbosch og med hensyn til designet skulle den harmonere med landskabet med floder og diger. I udkastet tog arkitekterne hensyn til bæredygtighed og de naturlige omgivelser.
>> Få mere at vide om dette specielle projekt

En af vandreruterne i og omkring landsbyen Weerselo i den hollandske provins Overijssel udmærker sig ved en plankebro langs vandet. Langs denne vandrerute placerede Bosch Beton støttemure, der bruges som jordvold. Over en samlet længde på 84 meter har vi installeret støttemure med en højde på 2,50 meter. Støttemurenes hæl forhindrer, at murene forskyder sig i forhold til hinanden eller at de vælter. Ved placering af støttemurene brugte vi en speciel støttemursklemme for at undgå beskadigelse og sikre, at murene er fuldstændig glatte.
>> Se slutresultatet her

Fritidsaktiviteter i og ved vandet

Betonstøttemurene i haverne ved huse, der er beliggende ved vandet i Blaricum, Holland, sikrer optimal brug af haven. Her fungerer betonstøttemurene som jordvold. Mange husejere fik anlagt en siddekrog, planketerrasse eller en anløbsbro ved vandet. Dette giver beboerne mulighed for at få mest muligt ud af deres have; de kan slappe af ved vandet og har en flot udsigt over vandet.
>> Læs mere om denne løsning

Sauna Soesterberg var et begreb i den centrale del af Nederlandene. Men på grund af anlæggelsen af en økodukt i nærheden af Soesterberg var saunaen nødt til at flytte til et andet sted. I haven til det nye spa anlagde landskabsgartneren en havedam. Bosch Beton installerede L-støttemure rundt om havedammen. Slutresultatet var en naturlig havedam, som man kan bade i. Vi leverer også regelmæssigt støttemure til anlæggelse af (svømme)damme.
>> Se slutresultatet af havedammen

Mere information

Dette er kun nogle få praktiske eksempler på, hvordan betonstøttemure fra Bosch Beton har fundet anvendelse i vandprojekter. I grunden er der altid en bæredygtig, skræddersyet løsning til enhver situation, både til våde og tørre infrastrukturer som til vej og trafik.

Kontakt vores byggeri og anlæg-team uden forbindende for at få mere information eller anmod om et uforpligtende tilbud.